Kredo Kedagingan

Duniawi itu tas kecil
yang hanya muat diisi maut.
Dengan arogan kau tenteng:
segala yang Ia tentang.

1 comment: