Emban Prada

Ratan jembar ratane pitik kluruk.
kaya dene wit dhadap rukuk 
polahe ngajeni ati sing remuk.

Dak tamati dak sekseni
udan nggrejeh gawe suwung.
Kaya tangismu kae lho dik
awit kelangan kluwung.

Ratan jembar rataning ibu.
Jaman semana awakku wus
dibedhong alusing lara lapa.
"Tak lela-lela-lela ledhung..."
ibu nembang kaya wong gandrung.

"Oalah ngger, anakku lanang,
aja kulina nggege mangsa.
Pancen iki wayah woh'e
wong kang ora bisa rumangsa."

Semarang, 2012

No comments:

Post a Comment